Home About us Events/Photos Join us Media Kontakt

   

Subscribe to our list


MJAFT! Movement
Recipient of 2004 UN
Civil Society Award


MJAFT! London Club
Promoting Albania's Image in the World

About Us

Mjaft! Mjaft! London Club represents the extension of the MJAFT! Movement that seeks to involve the most responsible members of the Albanian
community in the UK . Mjaft! Clubs are a network of local initiatives
that act at the micro-level catering to specific needs, aiming to
resolve problems identified as such by the communities themselves.
The specific and localized nature of the clubs provides short-term
and tangible gains for the members of the community. Furthermore, the Mjaft! Clubs, which operate under the umbrella of the Mjaft Foundation, abide by the mission of the Foundation, and as such, further its goals and objectives. They are instrumental in the long-term construction of a truly democratic society compiled by a civically active citizen base. In the UK and more specifically in London , there are many dedicated and educated Albanians who not only share an optimistic vision of Albania 's future, but are actively working hard to carry out improvements in their communities. Often, these crucial elements of the community lack a broad constituency that can back their initiatives because of a general apathy and resignation in face of difficulties that characterizes a large part of the Albanian diaspora. The goal of the Mjaft! Club London is to tap into what can be considered an invisible potential of the community and transform it into a vibrant force of change.

Key Objectives

IMPROVING THE IMAGE OF ALBANIANS AND ALBANIA IN THE UK AND THE EU. ALBANIANS HAVE TO DO A BETTER JOB AT ‘TELLING THEIR STORY'

Albania has an image problem which has tangible and often negative consequences for the country as well as the Albanians living abroad (which are often cloaked with, and suffer the consequences of negative generalizations). The Mjaft! Club London will place emphasis on reducing the degree to which misperceptions and misunderstanding shape the image of Albania and Albanians in he UK and more generally in the EU. It is time that the international community sees another Albania-- not the one vested with the images such as the bunkers, drugs and organized crime, pyramid schemes and social chaos, but one that is welcoming, rich with culture and democracy. The club will work to ‘ MARKET WHAT IS GOOD' while actively working to reshape and improve the existing situation. This can be reached promoting various cultural and social events and organizing action for change.

PROMOTE COALITIONS AT THE LOCAL LEVEL THAT INCREASES POLICY IMPACTS IN THE REGION

The Clubs have developed strong organizational skills by building networks of active people. They closely follow the political and social climate in Albania and the region and play an active role in influencing these developments through lobbying, petitions and other networking events. The Mjaft! Clubs demonstrate their activity by backing up various initiatives and positive factors in Albania and abroad, while contributing with ideas, research, and increased visibility. This also includes documentation and dissemination of information in their communities.


Rreth Nesh

Mjaft! London Club përfaqëson shtrirjen e influencës së organizatës MJAFT! duke perfshirë qytetarët më të përgjegjshëm të komunitetit Shqiptar në Britaninë e Madhe. Klubet e Mjaft! janë një rrjet iniciativash lokale që veprojnë në mikro-nivelin e përkujdesjes për nevoja specifike, që kanë për qëllim te zgjidhin problemet e identifikuara si të tilla nga vetë komunitetet. Natyra specifike dhe lokaliste e klubeve siguron përfitime afatshkurtra dhe të prekshme për anëtaret e komunitetit. Për më tepër, Klubet e Mjaft!, të cilat punojnë nën strehën e Fondacionit Mjaft, i përmbahen misionit te Fondacionit, pra, çojnë përpara qëllimet dhe synimet e tij. Ata janë shumë të nevojshëm për ndërtimin afatgjatë të një shoqërie vërtet demokratike, e përbërë nga një bazë qytetare aktive. Është e rëndësishme për shqiptarët të bashkohen dhe të gjejnë mënyrat më të efektshme për të rritur impaktin e përbashkët si dhe të prekin problemet më të ngutshme që po përballim. Kjo strukturë dinamike e MJAFT! London Club synon të mundësojë që anëtarët e tij të bëhen aktorët e parë dhe më të rëndësishëm të ndryshimit.

Qëllimet Kryesore

PËRMIRËSIMI I IMAZHIT TË SHQIPËRISË DHE SHQIPTARËVE NË BOTË.

Shqipëria ka probleme me imazhin, gjë e cila ka pasoja të prekshme dhe negative për vendin dhe për shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë (të cilëve shpesh u atribuohen dhe vuajnë pasojat e përgjithësimeve negative). Anëtaret e Klubeve të Mjaft! duhet të insistojnë në pakësimin e nivelin e keqkuptimeve që dëmtojnë imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo. Ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të shohë një tjetër Shqipëri – jo Shqipërinë e mbushur me imazhe bunkerësh, me drogë dhe krim të organizuar, me skema piramidale dhe kaos shoqëror. Ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të shohë një Shqipëri që i mirëpret, një Shqipëri të pasur me kulturë dhe demokraci. Klubi synon të REKLAMOJË GJËRAT E MIRA ndërsa dëshiron të punojë aktivisht për të rimodeluar dhe përmirësuar situatën e tanishme. Kjo mund të arrihet duke promovuar evenimente të ndryshme social-kulturore dhe duke organizuar veprime për ndryshim ne nivele socio-politike.

PROMOVIMI I NDËRTIMIT TË KOALICIONEVE DHE ALEANCAVE QË RRIT IMPAKTIN E POLITIKAVE!

Nëpërmjet aftësive të forta organizative, Klubi synon të ndërtojë një rrjet të suksesshëm influence me njerëz aktivë. Anëtarët e tij e ndjekin nga afër klimën politike dhe shoqërore në Shqipëri dhe luajnë rol aktiv duke ndikuar në këto ngjarje me anë të lobimit, peticioneve dhe formave të tjera të ndikimit. Klubet e Mjaft! aktivizohen duke mbështetur iniciativat e ndryshme dhe faktorët pozitivë në Shqipëri dhe jashtë saj, ndërsa kontribuojnë me ide, studime dhe ekspertizë. Kjo gjithashtu përfshin dokumentimin dhe përhapjen e informacionit nëpër komunitete. Patjeter qe Klubi Londinez do të bashkëpunojë me të gjitha shoqatat shqiptare në Britani të Madhe të cilat angazhohen për të njëjtin qëllim.

 

Emigrantet Shqiptare Akuzojne nga Londra

Emigrantet Shqiptare kane protestuar dje para Ambasades se Greqise ne Londer per dhunen e ushtruar nga policia helene ndaj dy te miturve shqiptare. Permes nje organizimi model, ne pak kohe Klubi Londinez i Levizjes MJAFT! beri te mundur mbledhjen e dhjetera Shqiptareve ne kete proteste, e para e ketij lloji, organizuar nga Shqiptaret e Anglise. I Plote

Financat shqiptaro-italiane, në një libër - Gazeta SHQIP

Historia dhe marrëdhëniet financiare të Shqipërisë dhe Italisë gjatë periudhës së fashizmit, pas një kohe të gjatë studimore janë botuar në një libër nga një bankier italian. Promovimi i këtij libri në ambientet e Parlamentit britanik u organizua nga klubi londinez i Lëvizjes "Mjaft", në bashkëpunim me deputetin John Grogan nga grupi gjithëpartiak parlamentar Britani-Shqipë ri dhe me shtëpinë botuese "I.B. Tauris". . me teper


Shqiptarët akuzojnë Sunday Times - Gazeta Express - Nga Muhamed Veliu

Klubi londinez i lëvizjes Mjaft përmes kompanisë së njohur
avokatore për çështjet e medias Carter&Ruck, i ka dërguar një letër kryeredaktorit të revistës Suday
Times, Robim Morgan.
me teper

A.A. Gill, drejt gjyqit për racizëm - Press Gazette

Në Britaninë e Madhe “MJAFT!”, një organizatë që synon promovimin e nje imazhi pozitiv të Shqipërisë në botë, po konsultohet me avokatë të cilët po marrin në konsideratë nisjen e një beteje ligjore me “Sunday Times” me teper

MJAFT! i bën thirrje Sunday Times të kërkojë falje - Letër e hapur

Në një letër derguar editorëve të"The Sunday Times", Ralf Gjoni (Lëvizja MJAFT në Londër), shkruan: me teper

E ē'rėndėsi ka sa vetė e vizitojnė kėtė faqe
 
     
 

<!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript" language="javascript">
var sc_project=2255744;
var sc_invisible=1;
var sc_partition=20;
var sc_security="3c1447f2";
</script>

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/frames.js"></script><noscript><a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank"><img src="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2255744&java=0&security=3c1447f2&invisible=1" alt="unique visitor counter" border="0"></a> </noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->